0%
Oprez: Izvođenje JavaScript onemogućeno je u vašem pregledniku ili za ovu web stranicu. Možda nećete moći odgovoriti na sva pitanja u ovom upitniku. Provjerite parametre vašeg preglednika.

Dobro došli na stranicu/aplikaciju za prijavu na Natječaj za državne stipendije za posebne skupine studenata!

Pravo na državne stipendije za posebne skupine studenata u skladu s Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju za posebne skupine studenata (Narodne novine, broj 74/2019.) ostvaruju redoviti studenti hrvatski državljani i državljani zemlje članice Europske unije s prijavljenim boravkom u Republici Hrvatskoj i redoviti studenti koji uživaju međunarodnu i privremenu zaštitu sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, koji su upisani na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj na preddiplomskim sveučilišnim studijima, diplomskim sveučilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, kratkim stručnim studijima, preddiplomskim stručnim studijima i specijalističkim diplomskim stručnim studijima pod uvjetima određenim navedenim Pravilnikom.

Popis kategorija državnih stipendija za posebne skupine studenata za koje REDOVITI studenti mogu podnijeti prijaviti - na poveznici za svaku kategoriju stipendija nalazi se popis PODATAKA i DOKUMENATA koje je potrebno pripremiti za uspješnu prijavu:

Kategorija 1 – studenti studijskih programa za deficitarna zanimanja s naglaskom na deficitarne nastavničke studijske programe
Kategorija 2 – studenti osobe s invaliditetom
Kategorija 3 – studenti kategorizirani sportaši s valjanom kategorizacijom
Kategorija 4 – studenti kojima je kao djeci bilo priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja ili organiziranog stanovanja
Kategorija 5 – studenti koji su na muzičkim ili umjetničkim akademijama u Republici Hrvatskoj - daroviti mladi umjetnici
Kategorija 6 – studenti bez oba roditelja
Kategorija 7 – studenti roditelji.

Prijava se podnosi na sljedeći način:

  1. ispunjavanje osobnih podataka, podataka o visokom učilištu i studijskom programu u prvom dijelu elektroničkoga obrasca
  2. odabir kategorije stipendije i popunjavanje traženih podataka u drugom dijelu elektroničkoga obrasca
  3. Za uspješan završetak prijave potrebno je izvršiti autorizaciju AAI@EduHr računom poveznicom na kraju obrasca.

Napomene

  1. Prijave se podnose isključivo u elektroničkom obliku - obrazac i prilozi (ako ih ima) ne šalju se u tiskanom (papirnatom) obliku.
  2. Prilozi koji se učitavaju moraju biti u PDF, JPG ili JPEG formatu.
  3. Prijave se smatraju valjanima ako su podnesene s potpunom dokumentacijom, u propisanom roku i na način koji je definiran u Natječaju.
  4. Prijave s nepotpunom dokumentacijom ili prijave koje ne budu podnesene u propisanome roku neće se razmatrati.
  5. Student se može prijaviti za stipendiju u više kategorija (npr. daroviti mladi umjetnik s invaliditetom može se prijaviti i u kategoriji 5. i kategoriji 2.). Za svaku kategoriju stipendije za koju se prijavljuje, student mora popuniti poseban elektronički obrazac prijave. 
  6. Izrazi koji se koriste u elektroničkom prijavnom obrascu, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i na ženski rod.